Besplatno savjetovanje za građane i poduzeća

Slučajevi su jedan od projekta Ekonomske klinike u kojima se nastoji pomoći građanima u pitanjima oko ekonomskih i financijskih pojmova. Slučajevi se najčešće primaju na mail Ekonomske klinike savjetovanje@ekonomska-klinika.hr te odgovor slijedi u najkraćem mogućem roku.

Svaki tim Ekonomske klinike dužan je biti članom savjetodavnog tima kako bi se došlo do najboljih i najtočnijih odgovora. U svojih pet godina Ekonomska klinika je do sada riješila/savjetovala građane u više od 300 slučajeva.

KOJA JE RAZLIKA KREDITNE I DEBITNE KARTICE?

Ključna razlika kod ove dvije kartice je trenutak dospijeća obveze, odnosno vrijeme terećenja korisnikovog računa. U slučaju obavljanja plaćanja debitnom karticom račun se tereti odmah za iznos obavljene transakcije. S druge strane, kod plaćanja kreditnom karticom račun se tereti jednom mjesečno za iznos svih transakcija obavljenih u zadnjih mjesec dana.

Primjer: Osoba koja na računu ima 1000 kn dolazi u trgovinu i njen račun za kupljenu robu iznosi 200 kn. Ako plati debitnom karticom, njen račun se odmah tereti i nakon transakcije njegovo stanje je 800 kn. Ako plaća kreditnom karticom, transakcija se bilježi, ali na naplatu dolazi tek određenog datuma sljedećeg mjeseca koji je korisnik dogovorno ustvrdio s bankom, pa pri izlasku iz dućana na računu još uvijek ima 1000 kn.

ŠTO JE ŠTEDNI RAČUN?

Štedni račun je račun koji se može ugovoriti u bilo kojoj banci koja posluje sa fizičkim osobama. Svaka banka u svojem portfelju nudi štedni račun koji je različit od tekućeg, žiro računa ili pak deviznog računa. Štedni račun sam po sebi nudi više kamatne stope na sredstva koja su položena na njemu, a na njega se polažu sredstva koja se planiraju uštedjeti kroz određeni vremenski period.

KOJI SU SAVJETI ZA USPJEŠNIJE UPRAVLJANJE FINANCIJAMA?

Za početak, bitno je odrediti ciljeve za naredno razdoblje, odnosno sastaviti popis stvari koje planirate kupiti ili financirati. Potom odredite prioritete i razmislite o mogućim načinima financiranja. Bilo bi korisno napraviti mjesečnu analizu prihoda i troškova. Uzmite u obzir sve primitke koje u kućanstvu ostvarujete te način na koji ih trošite – računi, odjeća, kupovina namirnica i sl. Ukoliko imate djecu koja idu u školu ili studiraju, pokušajte istražiti opcije gradskih ili državnih stipendija prema socijalnom statusu ili kriteriju izvrsnosti.

MOŽE LI MI BANKA OTVORITI NEKI OD RAČUNA BEZ MOGA ZNANJA?

Kreditna institucija otvara transakcijski račun na osnovi okvirnog ugovora sklopljenog s korisnikom platnih usluga. Ugovorom ili na osnovi propisa reguliraju se uvjeti otvaranja i vođenja transakcijskog računa. Pri otvaranju računa kreditna institucija je dužna utvrditi identitet korisnika platnih usluga i provesti druge postupke u skladu s propisom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.

AKO IMAM OTVORENO VIŠE RAČUNA, NAPLAĆUJE LI BANKA NAKNADU ZA VOĐENJE SA SVIH RAČUNA? KOJE RAČUNE I KOLIKO IH JE PREPORUČLJIVO IMATI?

Ako neka osoba ima više računa otvorenih u jednoj banci tada sa svakog računa mora plaćati naknadu za vođenje računa. Danas poslovne banke u svojim portfeljima nude različite pakete u kojima su uključeni različiti tipovi računa (devizni, žiro, tekući) te mobilno i/ili Internet bankarstvo.

Za mlade, odnosno studente, ti su paketi povoljniji jer banka za njih ne naplaćuje pune naknade već određene mjesečne naknade. Za studenta je preporučljivo imati žiro račun jer je potreban u obavljanju studentskih poslova, budući da Studentski servis na njega isplaćuje zaradu.

Debitnom karticom povezanom s bankovnim žiro ili tekućim računom (Maestro ili Visa) moguće je plaćati na gotovo svim prodajnim mjestima te putem interneta.

Devizni žiro ili devizni tekući račun omogućuju držanje novca na računu u stranoj valuti i plaćanje u toj valuti bez konverzije i neželjenog gubitka na troškovima konverzije. Za neke poslovne transakcije neophodno je imati devizni žiro račun.

Također, valja napomenuti da se u Hrvatskoj studentu više isplati imati Visa račun, budući da sa njim može plaćati na više mjesta, posebice online putem. Međutim, ako namjeravate ići u inozemstvo, provjerite što tamo preferiraju – u nekim državama gotovo svi imaju Maestro, a Visa je rijetko gdje prihvaćena.

ŠTO ČINITI UKOLIKO JE MINUS NA TEKUĆEM RAČUNU POSTOJEĆI?

 • Procijenite svoju sadašnju situaciju
 • Napravite prioritete među svojim dugovima
 • Napravite ostvarivi plan svojih mjesečnih rashoda
 • Recite odlučno NE bilo kojoj vrsti novog zaduženja
 • Razgovarajte sa svojim vjerovnicima

KAKO FUNKCIONIRA MIROVINA I KOJI MIROVINSKI STUPOVI POSTOJE?

Mirovine se razlikuju prema uvjetima koje trebate ispuniti za odlazak u mirovinu ili stjecanje prava na nju, a pojedine skupine osiguranika imaju povoljnije uvjete za umirovljenje.

Prema uvjetima koje treba ispuniti, mirovine mogu biti: starosna, prijevremena starosna mirovina, invalidska i obiteljska mirovinaVisina mirovine ovisi o godinama radnog staža te plaći koja je ostvarivana kroz radni staž. Tijekom radnog odnosa na bruto plaću se obračunavaju doprinosi za prvi i drugi stup koji su obavezni i njih poslodavac izdvaja iz Vaše plaće. Treći stup koji je dobrovoljan, a ulaganjem u njega dobivaju se državni poticaji.

Prvi stup mirovinskog osiguranja je obvezan i u nadležnosti je Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO). Poslodavac iz vaše plaće obračunava 15 posto bruto iznosa i uplaćuje ga u Državnu riznicu. Prvi stup se temelji na načelu međugeneracijske solidarnosti i iz njega se isplaćuju mirovine današnjih umirovljenika.

Drugi stup je također obvezno mirovinsko osiguranje i uređen je Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima i Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima.

Ako ste osiguranik obvezno osiguran i u II. stupu, poslodavac iz vaše plaće izdvaja 5 posto bruto iznosa i uplaćuje ga u obvezni mirovinski fond koji ste vi izabrali. Ako odlučite promijeniti obvezni mirovinski fond, sve što je dotad uplaćeno prenosi se u novi fond. Svaki fond točno vodi sredstva za svakog pojedinog zaposlenika i uvećava ih za prinos koji je ostvario na temelju ulaganja tih sredstava. Osiguranicima osiguranim u I. i II. stupu omogućuje se izbor povoljnije mirovine.

Štednjom u dobrovoljnom mirovinskom fondu ostvarujete pravo na državna poticajna sredstva koja iznose 15 posto od uplaćenog doprinosa u prethodnoj kalendarskoj godini, najviše do 750 kn godišnje. Ušteđena sredstva na računu III. stupa možete podići najranije s 55 godina života putem jednog od odabranih oblika mirovine, bez obzira na radni status. Ako ste postali član Fonda do 31.12.2018. godine možete ostvariti pravo na mirovinu s navršenih 50 godina života. Dobrovoljni mirovinski fond možete promijeniti, ali morate paziti na visinu troškova toga prelaska.

KOJI JE NAJBOLJI OBLIK ŠTEDNJE?

Uz praćenje troškova, preporučamo da dio novaca uložite u neku vrstu štednje. Razlikujemo četiri najčešća oblika štednje za koju se pojedinac može opredijeliti:

 • Dobrovoljna mirovinska štednja ili treći mirovinski stup je kapitalizirana štednja ostvarena putem prinosa u dobrovoljne mirovinske fondove. Država potiče ovaj način štednje kroz financijsko poticanje u iznosu od 15% od maksimalnog iznosa od 5.000kn.
 • Investicijski fondovi služe prikupljanju sredstva brojnih ulagatelja s ciljem zajedničkog ulaganja prikupljene imovine u različite vrijednosne papire te se razlikuju ovisno o riziku koji želite prihvatiti.
 • Štednja je metoda u kojoj se novčana sredstva čuvaju na posebnom računu u banci. Donosi puno manje kamate od ostalih oblika investiranja
 • Životno osiguranje je oblik osiguranja pojedinca protiv rizika od smrti u kojemu je osiguravajuća kuća obvezna isplatiti određeni novčani prethodno ugovoreni iznos osiguraniku u slučaju da isti umre ili kod ozljeda, boravka u bolnici.

ŠTO JE PRIREZ, POREZ I DOHODAK?

 • Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje – 16,5% (za 2018. je 15%)
 • Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – ukida se u 2019. godini (za 2018. je 0,5%)
 • Doprinos za zapošljavanje – ukida se u 2019. godini (za 2018. je 1,7%)

Kad u obračunu plaće od bruto iznosa oduzmete doprinose za prvi, drugi i/ili treći stup dobijete iznos koji se terminski zove dohodak. Od tog iznosa se (samo privremeno) oduzme osobni odbitak tj. iznos koji umanjuju poreznu osnovicu, ali ne i Vašu konačnu neto plaću (koja se kasnije klasificira kao Vaš ostvareni dohodak).

Koeficijente možete naći na stranici Porezne uprave. Nakon oduzimanja odbitka od iznosa dohotka dobijemo oporezivu osnovicu na koju se obračunava porez. Porezne stope su podijeljene po razredima, a stope iznose: • 24% – osnovica do 30.000,00 kn (za 2018. je do 17.500,00 kn) • 36% – osnovica sve više od 30.000,00 kn (za 2018. je iznad 17.500,00) Na iznos poreza obračunava se prirez koji varira ovisno o općini ili gradu (u gradu Zagrebu stopa prireza iznosi 18%). Nakon što smo izračunali porez i prirez oduzimamo ih od iznosa stavke dohodak (bruto plaća umanjena za doprinose prvog, drugog i/ili trećeg stupa) i dobijemo neto iznos plaće koji se zaposleniku uplaćuje na račun i zove se neto plaća.

RODITELJ ME VODI KAO UZDRŽAVANOG ČLANA. KOLIKO SMIJEM ZARADITI GODIŠNJE, A DA ONI NE MORAJU VRAĆATI POREZNU OLAKŠICU? ŠTO SE DEŠAVA AKO PRIJEĐEM LIMIT OD 15.000 kn?

Ako vas roditelj na svojoj poreznoj kartici (PK) vodi kao uzdržavanog člana, to znači da svake godine zbog vas plaća manji porez. Ukoliko godišnje zaradite više od 15.000,00 kn, roditelj koji vas ima na svojoj PK morati će vratiti novce koje je tijekom fiskalne godine ‘dobio’ na temelju vas. Iznos kojega će morati vratiti ovisi o plaći roditelja na čijoj ste poreznoj kartici.

Ako smatrate da ćete prijeći limit od 15.000,00 kn, najbolje je da vas roditelj na početku godine odjavi sa porezne kartice. U slučaju da ne prijeđete limit, vaš roditelj pri ispunjavanju porezne prijave može vas prijaviti kao uzdržavanog člana i dobiti povrat poreza na temelju vas.

U 15.ooo,oo kn limita ne ulazi samo iznos kojega zaradite preko Student serevisa. U limit ulaze svi oporezvi i neoporezivi primici izuzev raznih doplataka, nagrada, stipendije (unutar 1500 kn mjesečno, iz državnih ili europskih fondova) i sl. Više o iznimkama možete pročitati ovdje (čl. 17., točka 1 i 2) i u Pravilniku o porezu na dohodak (čl. 5, točke 4-10, čl. 6), a redaktirani tekst sa svim dopunama možete pročitati i na stranicama Porezne uprave (čl. 17).

U limit ulaze i kamate na štednju, bruto iznos kojega ste zaradili preko Ugovora od djelu (poput umjetničkih honorara, jednokratnih isplata koje ne idu preko SC-a i sl.), stipendije koje prelaze propisani iznos ili su iz nekog trećeg izvora i svi ostali primici koji nisu spomenuti među gore nabrojanim iznimkama.

ŠTO JE ZASTARA I KAKO SE STUPA U NJU?

Zastara predstavlja prestanak važenja pojedinih obveza protekom zakonom određenog vremena. Opći rok je uglavnom 5 godina i primjenjuje se ukoliko na konkretan slučaj nije primjenjiv drugi rok zastare. Ako vjerovnik, osoba prema kojoj postoji dugovanje, ne zatraži podmirenje u vremenu koje je za taj pravni posao određeno, Vi kao dužnik više nećete biti u obvezi plaćanja.

Vrlo je važno da znate jesu li protekli rokovi zbog dva razloga:

1) vjerovnik više neće moći potraživati isplatu tužbom

2) ako je istekao rok, Vi više niste dužni to platiti, ALI ako platite, nećete moći zahtijevati da vam se novac vrati pozivajući se na zastaru.

ŠTO AKO JE PROTIV VAS PODNIJET OVRŠNI POSTUPAK TE JE ZBOG OVRHE BLOKIRAN TEKUĆI RAČUN?

U tom slučaju imate mogućnost otvoriti zaštićeni račun. Radi se o posebnom računu na kojem je Vaš novac izuzet iz ovrhe i njime možete slobodno raspolagati, a za njega se ne naplaćuje naknada za otvaranje, održavanje ni zatvaranje. Zahtjev za njegovo otvaranje možete podnijeti tek nakon što je FINA zaprimila rješenje o ovrsi. Zahtjev koji trebate predati možete pronaći na njihovoj stranici u obliku obrasca (Obavijesti o primanjima, naknadama i iznosima koji su izuzeti od ovrhe) kojeg ispunjenog i potpisanog dostavljate osobno ili putem e-maila u FINU. Nakon primitka, FINA obavještava Vašu banku o poduzetim radnjama i zahtijeva otvorenje posebnog računa. Primanja na taj račun su moguća samo od jednog, izričito navedenog, uplatitelja.

ŠTO JE PAYPAL USLUGA?

Najjednostavnije objašnjenje PayPal usluge je to da je to „virtualna banka“ koja služi za primanje i davanje novčanih sredstava. Pri tom, sigurnost je na maksimumu te se sve odvija iz udobnosti doma. Sve što je potrebno za kreiranje PayPal-a je Internet veza i kreditna ili debitna kartica. Kreditne kartice mogu otvoriti isključivo osobe s redovitim primanjima, dok za otvaranje debitne kartice nije nužno imati stalan prihod. Potrebno je imati valjanu email adresu te posjedovati jednu od ove četiri bankovne kartice koje ovaj servis podržava, a to su Visa, Electron, Mastercard i American Express.

KAKO SE ZAŠTITITI TIJEKOM INTERNET TRGOVINE PROTIV KRAĐE IDENTITETA I KRAĐE NOVACA S RAČUNA?

Prvi savjet koji možemo dati je da ne kupujte s nepoznatih stranica i da ne unosite bilo kakve osobne podatke na sličnim stranicama. Kao osiguranje kod plaćanja i kupovanja na internetu možete koristiti PayPal, internetski orijentiranu tvrtka koja omogućuje obavljanje uplata i novčanih prijenosa u potpunosti preko Interneta. PayPal služi kao svojevrsna sigurnosna barijera između kupca i prodavača.

Kada se kradu osobni podaci, to se uglavnom postiže preko napada na baze podataka nesigurnih stranica. U rijetko kojem slučaju će netko ciljati Vas osobno ili Vaše računalo te tako probati dobiti pristup Vašim podacima. Prije kupnje uvijek provjerite da se radi o službenoj stranici.

Primjer: Dobili ste poruku na WhatsApp da Adidas slavi rođendan i dijeli besplatne tenisice. Poruka u sebi sadrži poveznicu koja izgleda kao službena Adidasova stranica, ali možda je krivo napisano ime, možda postoji neki simbol ili brojka koja nema smisla. Službena poveznica za njihovu stranicu glasi ovako: https://www.adidas.com/. Dio navedene poveznice koji glasi www.adidas.com jest njihova domena i sigurno je riječ o ispravnoj stranici, a ako je bilo koji dio te poveznice drugačiji, riječ je o imitaciji stranice.Koristili smo ovaj primjer jer je nedavno upravo ovakva prevara bila aktualna kod hrvatskih korisnika WhatsApp-a.

Ako Vas detaljnije zanima ova prevara više možete pročitati ovdje.

KAKO PRATITI POREZ NA ZARADU PREKO INTERNETA? POSTOJI LI MAKSIMALNA SVOTA KOJA SE SMIJE ZARADITI PREKO INTERNETA ILI JE SAMO BITNO PLATITI POREZ?

Kao odgovor na ovo pitanje možemo ponuditi jedan primjer koji objašnjava kako se plaća porez za zaradu preko interneta:

Povežite PayPal s deviznim žiro računom jer PayPal olakšava plaćanje, široko je prihvaćen kao posrednik u internet transakcijama te povećava sigurnost kod internet transakcija. Nakon što dobijete prvu uplatu, povučete novac na devizni žiro račun. Unutar 8 dana nakon što uplata sjedne na račun, otiđite u Poreznu upravu i recite da se želite upisati u registar poreznih obveznika jer dobivate drugi dohodak izravno iz inozemstva. U poreznoj upravi ćete dobiti jednostavan formular koji morate ispuniti.

Nakon što ste se prijavili u Poreznoj upravi, trebate platiti poreze i doprinose. Unutar 8 dana od primitka, morate platiti porez i prirez, doprinose za mirovinsko 1. stup i mirovinsko 2. stup. Isti dan kada to uplatite, odnesite u svoju nadležnu Poreznu upravu popunjeni JOPPD obrazac.

ŠTO JE BRUTO PLAĆA, A ŠTO NETO PLAĆA?

Ukratko, bruto plaća je iznos koji isplaćuje poslodavaca neto plaća je iznos koji prima zaposlenik. Neto označava bruto plaću umanjenu za mirovinske doprinose te porez i prirez.

KAKO PRATITI KUĆNI BUDŽET?

Praćenje kućnog budžeta podrazumijeva planiranje odnosno izjednačavanje troškova s prihodima. Nekoliko je metoda za planiranje kućnog budžeta, neke polaze od praćenja troškova, a neke od prihoda.

Korisno je praćenje kućnog budžeta na mjesečnoj razini. Uz pomoć troškovnika moći ćete pratiti svoj dohodak i sve rashode te tako vidjeti kuda „novci nestaju“. Kod pravljenja troškovnika, možete se odlučiti na neku od mobilnih aplikacija,Excel tablicu ili zapisivati sve podatke u bilježnicu. Mobilne aplikacija poput „Menadžer troškova“ i „Spendingtracker“ veoma su popularne i olakšavaju svima koji često koriste mobitel.

Oni koji se odluče na zapisivanje imaju mnogo opcija, ali najčešća je slaganje dvaju tablica. U prvi stupac prve tablice zapišite vrste prihoda (plaća, stipendija, alimentacija, povrat poreza…). U drugi stupac zapišite pripadajuće iznose. U drugoj tablici zapisujte sve rashode. Najlakše je podijeliti ih u nekoliko kategorija, poput namirnica, kredita, štednje, troškova prijevoza, zabave… U drugi stupac upišite koliko planirate ili možete potrošiti za određenu kategoriju (sjetite se 50-30-20). U treći stupac napišite koliko ste zaista potrošili. Na kraju mjeseca, zbrojite sve prihode, sve rashode i vidite jeste li u plusu, i ako niste, gdje možete smanjiti izdatke.
Ovdje možete vidjeti primjer osnovne tablice za praćenje troškova, a ovdje detaljniju Excel verziju.

Kako biste si olakšali posao za zapisivanjem izdataka, uzmite omotnicu i u nju stavljajte sve račune koje sakupite tijekom tjedna/mjeseca. Ako ne preferirate sakupljanje računa, možete slikati račune mobilnim telefonom. Na kraju tjedna ili mjeseca zbrojite sve izdatke po kategorijama.


Imate pitanja?

Pošaljite nam upit!