Kupovina preko interneta zadnjih godina postaje sve popularniji način kupovine. Ljudima postaje draža od odlaska u prodavaonice, a veliki dio ukupne kupovine odnosi se na kupovinu iz inozemstva. U slučaju da predmeti dolaze iz Europske unije, a i sami živite u jednoj od država članica, na pošiljku se neće primjenjivati carinski postupak jer roba ima status Zajednice. Ta roba je u cijelosti dobivena na carinskom području Zajednice ili je uvezena iz teritorija koji nije dio carinskog područja zajednice ali je puštena u slobodni promet. Međutim, neke pošiljke ne ispunjavaju gore navedene kriterije. Nad pošiljkama koje nemaju status robe Zajednice vrši se obračun carine i poreza na dodanu vrijednost (PDV). 

Obračun carinskih i poreznih davanja ovisi o vrsti i vrijednosti pošiljke.

Pošiljke zanemarive vrijednosti do 22 eura u kunskoj protuvrijednosti oslobođene su carine i PDV-a. Isto vrijedi i za nekomercijalne pošiljke do 45 eura od jedne fizičke osobe do druge, ali su količinski ograničene za određene proizvode. 

  • Duhanski proizvodi: 50 cigareta, 25 cigarilosa, 10 cigara i 50 grama duhana za pušenje 
  • Alkohol i alkoholna pića: destilirana pića i alkoholi s volumnim udjelom alkohola većim od 22%
  • Parfemi: 50 grama ili toaletne vode 0,25 litara

Još jedna pošiljka oslobođena carine je pošiljka zanemarive vrijednosti do 150 eura u kunskoj protuvrijednosti. To se odnosi na sve osim alkoholnih proizvoda, parfema i toaletnih voda te duhana i duhanskih proizvoda. Međutim, na takvu pošiljku obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Primjer: Roba kupljena putem interneta, kunske vrijednosti 250,00 kn biti će oslobođena plaćanja carine jer ne prelazi iznos od 150 EUR, ali će se na cjelokupni iznos od 250,00 kn obračunati PDV jer je vrijednost veća od 160,00 KN (22 EUR). 

Osnovica za obračun carine i poreza je vrijednost robe uvećana za pripadajuće troškove.

Na utvrđenu carinsku vrijednost robe obračunava se carina po stopi propisanoj carinskom tarifom EU, a ovisi o tarifnom broju u koji se roba razvrstava. Više možete pročitati na stranicama Europske komisije.

Nadalje, na carinsku vrijednost uvećanu za iznos carine obračunava se PDV. PDV ovisi o stopi koja je propisana za određenu vrstu robe i ovisi od zemlje do zemlje. Prema tome, pri kupovini preko interneta iz inozemstva pratite od kuda dolazi paket i kolika je vrijednost pošiljke kako Vas carina i PDV ne bi koštali više od same robe.

Prilikom carinjenja pošiljke određene troškove kao naknadu za carinsko posredovanje zaračunava i Hrvatska pošta. Poštanske pošiljke se podnose na carinjenje uz valjan dokaz o vrijednosti robe, npr. račun, potvrdu o plaćanju ili internet narudžbu. Ukoliko isprave nisu priložene, službenik će obavijestit Hrvatsku poštu koja će obavijestiti primatelja. 

 

 

Članak napisan u sklopu projekta Financije za nefinancijaše