Učimo djecu od malih nogu kako raspolagati novcem.

Financijska pismenost osnovnoškolaca

Vrijeme trajanja projekta: cijela školska godina.

Cilj projekta: razvijanje financijske pismenosti djece te podizanje svijesti o važnosti vlastitog financijskog odlučivanja i raspolaganja dobrima te stjecanje navike štednje i pametnog odlučivanja u kupovini.

Sudionici: učenici drugih i trećih razreda osnovnih škola na području Grada Zagreba

Projekt „Financijska pismenost osnovnoškolaca“ osmišljen je i organiziran s namjerom podizanja financijske pismenosti i edukacije najmlađih članova naše zajednice. Kroz igru i priču, prilagođenu njihovoj dobi, približavamo učenicima drugih i trećih razreda osnovne škole osnovne financijske pojmove s kojima se svakodnevno susreću, a koje vrlo vjerojatno ne razumiju.

Konačni je cilj projekta da se pravovremeno upoznaju s osnovama funkcioniranja financijskog sustava kako bi na koncu izrasli u educirane građane koji će u budućnosti znati upravljati osobnim financijama. Manje formalizirana predavanja su se pokazala učinkovitima jer omogućavaju učenicima da se opušteno uključe u raspravu s predavačima. S obzirom na to da je u formalnom obrazovanju zanemarena tema financijske pismenosti, ovim projektom skrećemo pažnju na važnost podučavanja djece ranije školske dobi kako bismo pravovremeno izgradili temelje za ekonomsku pismenost i donošenje racionalnih financijskih odluka.

Način izvedbe: Projekt se sastoji od 4 različite teme (‘’Potrebe i želje’’, ‘’Novac, valute i kartice’’, ‘’Banke, krediti i štednja’’ te ‘’Pametni potrošač’’) koje se provode u drugim i trećim razredima osnovnih škola. Svi programi sustavno se vežu jedan za drugi te svi pojmovi predstavljaju bit financijske pismenosti. Svaka tema se izvodi jedan školski sat, odnosno 45 minuta. Do sada je održano preko 220 radionica u 12 osnovnih škola u kojima je sudjelovalo preko 3500 učenika.

Tena Kiš
Voditeljica projekta Financijska pismenost osnovnoškolaca
E-mail: osnovnoskolci@ekonomska-klinika.hr