Funkcijski timovi

eu tim - Ekonomska klinika
Financije - Ekonomska klinika
Marketing&PR - Ekonomska klinika
Ljudski potencijali - Ekonomska klinika