Naša mala klinika :)

Pročitajte naše priče.

Što je to paušalni obrt?

Paušalni obrt je obrt kao i svaki drugi, ali s paušalnim načinom oporezivanja. Paušalno oporezivanje znači da unaprijed plaćate porez državi ovisno o prihodu koji ostvarite. Radi se o sustavu oporezivanja pretpostavljenog dohotka i dostupno je samo obrtnicima.

Što je to refinanciranje, a što reprogram kredita?

Refinanciranje–podrazumijeva ugovaranje novog kredita kojim se ujedinjuju dva kredita i prekoračenje na tekućem računu. Iako refinanciranjem smanjujete iznose mjesečnog anuiteta, produžujete rok otplate i ukupno plaćate viši iznos kamata u konačnici. Reprogram- Podrazumijeva se otplata iste kreditne obveze po novom otplatnom planu. Reprogram se najčešće odobrava neurednim platišama.

Kako se ostvaruje pravo na naknadu plaće tijekom rodiljnog dopusta?

Prema 7. stavku 24. članka Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, kao posebni uvjet za ostvarivanjem prava na naknadu plaće tijekom rodiljnog dopusta u iznosu od 100% od osnovice za naknadu plaće, bez limita, javlja se uvjet staža osiguranja (na temelju nesamostalnog ili samostalnog rada, te primanja naknade plaće nakon prestanka tog rada ostvarene prema […]

Što je to zastara i kada nastupa?

Zastara je gubitak zahtjeva na zaštitu vjerovnikova prava zbog njegova pasivnog držanja kroz zakonom određeno vrijeme. Nastupanjem zastare ne nestaje samo pravo, jer ako je netko dužan određenu svotu, ostaje dužnikom i nakon zastarijevanja njegova duga, pa ako ispuni zastarjeli dug, ispunio je svoju obvezu i nema pravo zahtijevati da mu se vrati ono što […]