Ekonomska klinika

Nudimo usluge besplatnog savjetovanja za građane i poduzetnike.

Ekonomska klinika je neprofitna udruga studenata Ekonomskog fakulteta u Zagrebu koja pruža usluge besplatnog savjetovanja za građane.

Ekonomska klinika

Savjetovanja.

Nudimo besplatna savjetovanja uz pomoć profesora i mentora.

Projekti.

Organiziramo projekte za podizanje financijske pismenosti i poduzetničke klime.

Edukacije.

Provodimo redovite edukacije za članove i širu javnost.

250
Riješenih slučajeva
54
Aktivna kliničara
23
Održane radionice
19
Provedenih projekata